Traveller Coach
Marianne Visbeen
 
 
 

COACHING

            SOCIAL SHARING            

TIJD EN AANDACHT VOOR JEZELF

TIME AND ATTENTION FOR YOURSELF

Het leven is een reis naar binnen en buiten. 

Ik trek graag even met je op om te verkennen wat er van binnen speelt. Waar zit je mee en vind je lastig om mee om te gaan? Zijn er zaken die je graag anders zou willen voor jezelf, in je relatie, op je werk, met familie en vrienden? 


Heb je wensen die je graag wil realiseren, een droom om concreet te maken. Of weet je eigenlijk niet (meer) zo goed waar je blij van wordt en welke richting je op moet gaan? 


Ik help jou graag om te (her)ontdekken wat voor JOU belangrijk is en te leven zoals jij dat graag wilt.  Samen onderzoeken we welke stappen je kunt zetten om je verlangen en de verandering die je wenst concreet in te vullen. Dat wat bij jou past van binnenuit! Met een frisse blik en inspiratie niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden. Hoe ga je dat doen? 

Je verhaal met iemand delen die met aandacht naar je luistert en coachende vragen stelt kan alleen al meer 'lucht' geven en nieuwe inzichten opleveren. Het kan soms heel simpel zijn. We spreken af voor een uur, een paar keer wekelijks of over een langere periode. 

Als (traveller) coach kom ik naar je toe of we spreken ergens af. Dat kan ook buiten in de natuur zijn, aan het strand of een wandeling in het bos. Waar jij je goed bij voelt. 

Ik kan ook letterlijk met je mee op reis. Hoe fijn is het om even weg van alles in een andere omgeving te zijn. Los van je dagelijkse leven lukt het vaak beter om jezelf af te vragen wat voor jou belangrijk is! De bestemming bespreken we met elkaar van een dag, drie dagen tot een week. Ik ben er voor jou en begeleid je met gesprekken. 

Ik organiseer ook bijeenkomsten verhalen met elkaar delen (social sharing). Meer informatie daarover kun je lezen op mijn facebookpagina. Zie de flyer hieronder.  

De eerste stap om een verandering in gang te zetten is contact met mij op te nemen.  

Ik hoor graag van je!  

Life is a yourney inside and out. 

I'll join you on jour journey for some time to explore with you what's going on inside. What are you worried about and is difficult for you to deal with? Are there things you would like to change for yourself, in your relation, at your work, with your family and friends? 

Do you have wishes you want to realize, a dream to turn into reality. Or do you actually not know (anymore) what makes you happy and which direction to take? 

I will help you to (re)discover what is important to YOU and how to live the life you want. Together we explore what steps you can take to give substance to your desire and the change you want. That which suits you from the inside! To not think in limitations, but in possibilities. How are you going to do that? 

Sharing your story with someone who listens to you with attention and asks you discerning questions can already give more 'air' and new insights. Some things are really simple. We meet up for an hour, a couple of times, weekly or over a longer period. 

As a (traveller) coach I come to you or we meet somewhere. This can also be outside in nature, at the beach or on a walk in the woods. Whatever you feel comfortable with. 

I can also literally travel with you. How nice it is to get away from everything and to be in a different environment. Apart from your daily life, it is often more easy to ask yourself what is important to you! We discuss the destination with each other for one day, three days up to a week. I am there for you and accompany you with conversations

There are also social sharing meetings to share stories with eachother. For more information you can check my facebookpage. Take a look at the flyer below. 

The first step to make a change is to contact me. 

Hope to hear from you soon! 

Don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive. (Howard Thurman) 


Op een smartphone verschijnt de button ABOUT ME als je op LIFE IS A JOURNEY klikt.

On a smartphone the button ABOUT ME appears when you click on LIFE IS A JOURNEY. 

Contact 

Stuur me een bericht 

Like en volg mijn berichten op  www.facebook.com/metaandachtvoorjou   

Geen facebook? Laat je emailadres hier achter en ik stuur ze apart naar je door.

Ik hou van kadootjes! Jij ook? Stuur me een bericht en je ontvangt van mij een inspiratieoefening om je levenswaarden te ontdekken. 

Wil je iemand anders verrassen met persoonlijke aandacht? GEEF met een giftcard! 

Send me a message

Like and follow my messages on  www.facebook.com/metaandachtvoorjou  

Not on facebook? Leave your emailaddress and I will send them to you separately.    

I love presents! You too? Send me a message and you will receive  an inspiration game to explore your core-values in life. 

Do you want to surprise somebody else with personal attention? GIVE  with a giftcard!